Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremismeEt studie af forebyggelse i udvalgte danske lokalmiljøer

Læs rapporten

Se, hvad din forening kan gøre:
Læs mere Se video

Se videoer om undervisningsmaterialerne

Grundskolen

Gymnasieskolen

Erhvervsuddannelse

Inspiration

Nye analyser om radikalisering og ekstremisme