Mere viden

Opgangsrepræsentanter

Opgangsrepræsentanter er et projekt, hvor den enkelte forening opfordrer en repræsentant i hver enkelt opgang til at være repræsentant. I den titel ligger blandt andet, at man tager imod ny-tilflyttere med blomster, og at man sikrer, at fødselsdage og andre mærkedage bliver markeret. Opgangsrepræsentanten deltager kvartalsvist i møder med andre opgangsrepræsentanter og repræsentanter fra foreningen, hvor der er gensidig orientering om relevante emner.

VINK Københavns Kommune

VINK er Københavns Kommunes enhed for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, som arbejder med tre overordnede indsatsområder: Målrettet forebyggende indsats i civilsamfundet gennem aktiviteter såsom medborgerskabsundervisning i udsatte byområder, dialog med forældre samt ungedialogindsats for forebyggelse af online-radikalisering. Foregribende indsats i relation til risikomiljøer og radikaliseringstruede borgere, der blandt andet består af opkvalificering af frontpersonale, mentor- og forældrecoachkorps, rådgivning af professionelle og pårørende samt forebyggelse af rekruttering fra bandemiljøer til ekstremistiske miljøer (cross-over). Indgribende indsats over for individer i ekstremistiske miljøer, der blandt andet består af indsatser for hjemvendte fra konfliktzoner og deres familier samt exitforløb og resocialiserende indsatser for individer, der er i kontakt ekstremistiske miljøer. Bekymringssager kommer til VINK’s kendskab gennem VINK’s hotline og den nationale hotline. Henvendelser, der drejer sig om københavnere, bliver behandlet i Københavns Kommunes koordineringsenhed, der svarer til infohusene i resten af landet. Koordineringsenheden vurderer, om der skal iværksættes et individuelt forløb.

Amal Hayat

Amal Hayat er et uafhængigt rådgivningscenter, der tilbyder anonym og gratis rådgivning til unge, der er på på vej ind og ud af radikalisering.  Foreningen består af forskellige fagprofessionelle, der har bred erfaring med socialt arbejde. Amal Hayat arbejder ud fra den overbevisning, at man bedst hjælper unge mennesker og deres pårørende ved at undlade at møde dem med foragt eller ved at pege fingre og ved at tilbyde hjælp i form af beskæftigelse, uddannelse og bolig.

Sikker chat

Sikkerchat.dk er en oplysningsside, hvor du finder undervisningsforløb og gode råd om sikker adfærd på net og mobil – til elever, forældre og fagfolk. Siden tilbyder viden og værktøjer både til undervisning og til at tackle konkrete situationer, hvor onlinemedierne er i spil. Sæt for eksempel fokus på farlige møder på nettet, mobning, privatliv, grænser, nøgenbilleder samt lovgivning. Hjemmesiden er lavet af Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet.

Børns Vilkår og undervisning

Børns Vilkår tilbyder undervisning og rådgivning for elever, forældre og skolernes fagpersoner om mobning, fællesskaber, digital dannelse og trivsel.

Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors kickstarter nye relationer for børn og unge, der i en periode har brug for en hjælpende hånd. Mere end 20.000 børn og unge lægger hvert år tid, hjerte og idérigdom i sammen at skabe ligeværdige og modige ung-til-ung-fællesskaber.

MitAssist

MitAssist er en hjemmeside for unge drenge og fyre, som består af spørgsmål og svar omkring sundhed & sygdom, familie & forhold og job & uddannelse. Center for Digital Pædagogik arbejder for at skabe nærvær, gennemsigtighed og tryghed for udsatte mennesker gennem digital rådgivning og undervisning om brug af digitale medier. Centeret driver flere store online rådgivninger for unge: Cyberhus.dk samt Gruppechat.dk og Netstof.dk.

Rådgivning om misbrug

Center for Digital Pædagogik arbejder for at skabe nærvær, gennemsigtighed og tryghed for udsatte mennesker gennem digital rådgivning og undervisning om brug af digitale medier. Netstof.dk sætter fokus på hash, stoffer og alkohol. Centeret driver flere store online rådgivninger for unge: Cyberhus.dk samt Gruppechat.dk og Mitassist.dk.

Cyberhus

Center for Digital Pædagogik arbejder for at skabe nærvær, gennemsigtighed og tryghed for udsatte mennesker gennem digital rådgivning og undervisning om brug af digitale medier. Centeret driver flere store online rådgivninger for unge: Cyberhus.dk samt Gruppechat.dk, Netstof.dk og Mitassist.dk.

Fritidsakademiet

Fritidsjob er vejen til et liv med flere muligheder for unge. Derfor arbejder Fritidsakademiet, der er en socialøkonomisk virksomhed, for at give udsatte unge en vej ind på arbejdsmarkedet.