Mere viden

VINK Københavns Kommune

VINK er Københavns Kommunes enhed for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, som arbejder med tre overordnede indsatsområder: Målrettet forebyggende indsats i civilsamfundet gennem aktiviteter såsom medborgerskabsundervisning i udsatte byområder, dialog med forældre samt ungedialogindsats for forebyggelse af online-radikalisering. Foregribende indsats i relation til risikomiljøer og radikaliseringstruede borgere, der blandt andet består af opkvalificering af frontpersonale, mentor- og forældrecoachkorps, rådgivning af professionelle og pårørende samt forebyggelse af rekruttering fra bandemiljøer til ekstremistiske miljøer (cross-over). Indgribende indsats over for individer i ekstremistiske miljøer, der blandt andet består af indsatser for hjemvendte fra konfliktzoner og deres familier samt exitforløb og resocialiserende indsatser for individer, der er i kontakt ekstremistiske miljøer. Bekymringssager kommer til VINK’s kendskab gennem VINK’s hotline og den nationale hotline. Henvendelser, der drejer sig om københavnere, bliver behandlet i Københavns Kommunes koordineringsenhed, der svarer til infohusene i resten af landet. Koordineringsenheden vurderer, om der skal iværksættes et individuelt forløb.

Dilemmamøde

Center for Boligsocial Udvikling har, som en del af CFBU’s evaluering af BABA, lavet en lille film, der sætter fokus på, hvordan fædre med støtte fra Baba kan blive endnu bedre til at styrke samarbejdet med de lokale myndigheder. Baba har udviklet et ’Dilemmamøde’, der er en metode til at skabe dialog, kreativitet og nedbryde fordomme.

Sons and Daughters of the World

Sons and daughters of the world er et netværk for pårørende og frontpersonale, der har brug for gode råd og viden om radikalisering. Netværket er etableret af en mor til en af de unge danskere, der har mistet livet i Syrien.

Bydelsmødre

Bydelsmødre er en national indsats bestående af en række lokal netværk, der arbejder for at støtte kvinder i deres arbejde lokalt. Det handler om kvinder, der kan være isolerede, og som det etablerede offentlige system har vanskeligt ved at nå. Det handler også om kvinder, der når ud til forskellige målgrupper i deres lokalområde. Bydelsmødre består primært af frivillige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro.

Baba

Fædre og deres engagement i deres børn og unges liv kan være en afgørende faktor for forebyggelse af radikalisering. Baba – Fædre For Forandrings – har til formål at styrke fædres deltagelse i deres børns liv. Gennem indsatsen bliver frivillige fædre klædt på til at motivere andre fædre til deltagelse i deres børns liv.

Aarhus Kommune og forældrenetværk

Aarhus Kommune tilbyder til eksempel et netværk til forældre til et barn eller en ung, der udviser bekymrende adfærd og/eller færdes i ekstremistiske miljøer. Her kan forælderen dele sine bekymringer med andre forældre, som befinder sig i en lignende situation, og få råd og vejledning til, hvordan en given situation skal håndteres. Indsatsen er forankret i Infohuset i Aarhus.