Mere viden

Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors kickstarter nye relationer for børn og unge, der i en periode har brug for en hjælpende hånd. Mere end 20.000 børn og unge lægger hvert år tid, hjerte og idérigdom i sammen at skabe ligeværdige og modige ung-til-ung-fællesskaber.

Fritidsakademiet

Fritidsjob er vejen til et liv med flere muligheder for unge. Derfor arbejder Fritidsakademiet, der er en socialøkonomisk virksomhed, for at give udsatte unge en vej ind på arbejdsmarkedet.

Streetmanager

Streetmanager er en sammenslutning af resourcestærke unge fra udsatte områder, som hjælper andre unge. Streetmanager hjælper for eksempel med problemer som ludomani, gældsproblemer, misbrug, kriminalitet og arbejdsløshed. Streetmanager er fysisk placeret i København og Århus, men hjælper unge fra hele landet.

Natteravnene

Natteravnene er en organisation af frivillige, der har som mål at skabe øget social værdi, trivsel og gode fællesskaber blandt børn og unge gennem voksen tilstedeværelse, ansvarlighed, engagement og omsorg.

MINO Danmark

Mino Danmark arbejder for at addressere minoritetsudfordringer i Danmark. Organisationen giver handlemuligheder for dem, som vil tage et medansvar for et progressivt Danmark. Mino Danmark arbejder for, at minoritetsborgere kan indgå i det danske samfund på lige fod med majoritetsborgere om et værdifælleskab baseret på respekt og tillid.

Game

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at skabe sociale forandringer gennem gadeidræt for børn og unge. GAME etablerer de fysiske rammer og uddanner unge til ledere og rollemodeller inden for gadeidræt.

Exitcirklen

Exitcirklen er en samtalegruppe for mennesker, der er udsat for psykisk vold, social kontrol og religiøs social kontrol. Exitcirklens samtalegrupper er i København, Aarhus og Odense.

DIF Get2Sport

DIF arbejder på at styrke de frivilliges vilkår og muligheder for at drive idrætsforening i de mest udsatte boligområder i Danmark samlet under overskriften ´DIF get2sport’. Målet er at sikre, at der også i de mest udsatte boligområder er folk som har lyst, evner og ressourcer til at være frivillige ledere og trænere for områdets børn og unge; så også de kan profitere af den sociale kapital, et aktivt idrætsliv almindeligvis kaster af sig.

Broen Danmark

BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter. BROENs lokalforeninger samarbejder med fagpersoner i den enkelte kommune og med de lokale idræts- og fritidsforeninger. Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. Det foregår eksempelvis i lokale spejder foreninger og klubber med sport, teater, musik eller andre aktiviteter for børn og unge.

DBU

Dansk Boldspil-Union (DBU) er det øverste ledelsesorgan for fodbold i Danmark med det formål at fremme og udvikle dansk fodbold både nationalt og internationalt. DBU har bl.a. udviklet aktiviteter, der tager hånd om blandt andet inklusion og sundhed gennem fodbolden, som eksempelvis Holdninger og Handlinger, Fodbold Fitness, DBU’s Get2 Fodboldskoler, Street Socccer og Kom ud af PomFRITTEN.