Mere viden

Amal Hayat

Amal Hayat er et uafhængigt rådgivningscenter, der tilbyder anonym og gratis rådgivning til unge, der er på på vej ind og ud af radikalisering.  Foreningen består af forskellige fagprofessionelle, der har bred erfaring med socialt arbejde. Amal Hayat arbejder ud fra den overbevisning, at man bedst hjælper unge mennesker og deres pårørende ved at undlade at møde dem med foragt eller ved at pege fingre og ved at tilbyde hjælp i form af beskæftigelse, uddannelse og bolig.

Ungdommens Røde Kors’ mentorordning

Ungdommens Røde kors driver frivilligbaserede mentorordninger målrettet børn og unge. Målet er at støtte børn og unge i deres udvikling, skolegang/uddannelse og fritid gennem en større tro på sig selv og en større bevidsthed om egne ressourcer, kompetencer og handlemuligheder.”

Udlændinge og Integrationsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet har udgivet en manual om mentorordninger. Manualen henvender sig til de aktører, som er med til at tilrettelægge og gennemføre lokale indsatser vedrørende mentoring, forældrecoaching og facilitering af pårørendenetværk.