Mere viden

Opgangsrepræsentanter

Opgangsrepræsentanter er et projekt, hvor den enkelte forening opfordrer en repræsentant i hver enkelt opgang til at være repræsentant. I den titel ligger blandt andet, at man tager imod ny-tilflyttere med blomster, og at man sikrer, at fødselsdage og andre mærkedage bliver markeret. Opgangsrepræsentanten deltager kvartalsvist i møder med andre opgangsrepræsentanter og repræsentanter fra foreningen, hvor der er gensidig orientering om relevante emner.

Bydelsmødre

Bydelsmødre er en national indsats bestående af en række lokal netværk, der arbejder for at støtte kvinder i deres arbejde lokalt. Det handler om kvinder, der kan være isolerede, og som det etablerede offentlige system har vanskeligt ved at nå. Det handler også om kvinder, der når ud til forskellige målgrupper i deres lokalområde. Bydelsmødre består primært af frivillige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro.

Baba

Fædre og deres engagement i deres børn og unges liv kan være en afgørende faktor for forebyggelse af radikalisering. Baba – Fædre For Forandrings – har til formål at styrke fædres deltagelse i deres børns liv. Gennem indsatsen bliver frivillige fædre klædt på til at motivere andre fædre til deltagelse i deres børns liv.