Mere viden

Højskole og undervisning

Søren Lerche arrangerer seminarer på Grundtvigs Højskole om Radikalisering og Bandekriminalitet. Seminarer, der har til hensigt at samle mennesker, der i deres arbejdsliv og dagligdag har berøring med det forebyggende og exit arbejdet. Ønsket er at tænke i helhed og handle på tværs af praksisser for at opbygge et kendskab til hinandens praksis samt at få en fælles forståelse for, hvordan man kan arbejde med målgruppen. Forebyggelse og exit handler ikke kun om at hindre kriminalitet, men om at skabe inkluderende fællesskaber, som giver de unge, forældre, myndigheder og lokalsamfund nye handlemuligheder.

Dilemmamøde

Center for Boligsocial Udvikling har, som en del af CFBU’s evaluering af BABA, lavet en lille film, der sætter fokus på, hvordan fædre med støtte fra Baba kan blive endnu bedre til at styrke samarbejdet med de lokale myndigheder. Baba har udviklet et ’Dilemmamøde’, der er en metode til at skabe dialog, kreativitet og nedbryde fordomme.

Streetmanager

Streetmanager er en sammenslutning af resourcestærke unge fra udsatte områder, som hjælper andre unge. Streetmanager hjælper for eksempel med problemer som ludomani, gældsproblemer, misbrug, kriminalitet og arbejdsløshed. Streetmanager er fysisk placeret i København og Århus, men hjælper unge fra hele landet.

Natteravnene

Natteravnene er en organisation af frivillige, der har som mål at skabe øget social værdi, trivsel og gode fællesskaber blandt børn og unge gennem voksen tilstedeværelse, ansvarlighed, engagement og omsorg.

MINO Danmark

Mino Danmark arbejder for at addressere minoritetsudfordringer i Danmark. Organisationen giver handlemuligheder for dem, som vil tage et medansvar for et progressivt Danmark. Mino Danmark arbejder for, at minoritetsborgere kan indgå i det danske samfund på lige fod med majoritetsborgere om et værdifælleskab baseret på respekt og tillid.

Game

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at skabe sociale forandringer gennem gadeidræt for børn og unge. GAME etablerer de fysiske rammer og uddanner unge til ledere og rollemodeller inden for gadeidræt.

Exitcirklen

Exitcirklen er en samtalegruppe for mennesker, der er udsat for psykisk vold, social kontrol og religiøs social kontrol. Exitcirklens samtalegrupper er i København, Aarhus og Odense.

DIF Get2Sport

DIF arbejder på at styrke de frivilliges vilkår og muligheder for at drive idrætsforening i de mest udsatte boligområder i Danmark samlet under overskriften ´DIF get2sport’. Målet er at sikre, at der også i de mest udsatte boligområder er folk som har lyst, evner og ressourcer til at være frivillige ledere og trænere for områdets børn og unge; så også de kan profitere af den sociale kapital, et aktivt idrætsliv almindeligvis kaster af sig.

Broen Danmark

BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter. BROENs lokalforeninger samarbejder med fagpersoner i den enkelte kommune og med de lokale idræts- og fritidsforeninger. Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. Det foregår eksempelvis i lokale spejder foreninger og klubber med sport, teater, musik eller andre aktiviteter for børn og unge.

DBU

Dansk Boldspil-Union (DBU) er det øverste ledelsesorgan for fodbold i Danmark med det formål at fremme og udvikle dansk fodbold både nationalt og internationalt. DBU har bl.a. udviklet aktiviteter, der tager hånd om blandt andet inklusion og sundhed gennem fodbolden, som eksempelvis Holdninger og Handlinger, Fodbold Fitness, DBU’s Get2 Fodboldskoler, Street Socccer og Kom ud af PomFRITTEN.