Mere viden

DIGNITY Dansk Institut mod Tortur

DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur arbejder med torturofre og rehabilitering i Danmark og udlandet. DIGNITY har erfaring med radikalisering og kriminalitets- og voldsforebyggende indsatser i flygtningefamilier, som har traumer efter krig, flugt og tortur.

DIIS

DIIS er en uafhængig, statslig forskningsinstitution, der arbejder med forskning og analysearbejde inden for globalisering, sikkerhed, udvikling og udenrigspolitik.

OUTREACHS Ungeindsats

OUTREACH (konsulentvirksomhed)har erfaring med at tage ud på skoler og klubber for at facilitere udfordrende eller kontroversielle spørgsmål med de unge. Det kan f.eks. være spørgsmål relateret til identitet, religion, kultur, politik, værdier mv.

Undervisningstilbud om radikalisering på nettet, demokrati og medborgerskab

Som et led i Aarhus-modellen mod radikalisering og voldelig ekstremisme samarbejder Aarhus Kommune og Østjyllands Politi om at udvikle et undervisningstilbud til grundskolens 4. og 8. klassetrin. Undervisningsforløbet sigter at forebygge radikalisering på nettet ved at lære børn om demokrati og medborgerskab. Tilbuddet bliver indtil marts 2019 testet i otte pilotklasser, men vil derefter blive udbudt til alle grundskoler i Aarhus.

Fryshuset

Fryshuset kapacitetsopbygger unge. Indsatserne har særligt fokus på forebyggende arbejde og arbejdet med unge, som er i berøring med kriminelle eller ekstremistiske miljøer samt unge, som befinder sig i periferien af disse miljøer.

Medborgerskab, demokrati og stærke fællesskaber

Mellemfolkeligt Samvirke, Ungdomsbyen og Københavns Kommune har udviklet et undervisningsmateriale om aktivt medborgerskab, demokrati og stærke fællesskaber. Materialet har til formål at styrke unges sociale kompetencer, kritiske tænkning, samfundsengagement og ansvarsbevisthed.

EXIT – kom ud af rocker-bandemiljøet

EXIT henvender sig både til individer, der gerne vil ud af et rocker-bandemiljø, og personer i i berøring med rockerbandemedlemmer, der ønsker en vej ud.

SSP Samrådet

SSP samrådet er en forening af og for fagpersoner i SSP arbejdsfeltet, der arbejder på at formidle best practice fra landets kommuner.

SSP i Kolding

Til eksempel har Kolding Kommune i samarbejde med Østjyllandspoliti udgivet en folder omkring håndtering af radikalisering. I folderen beskrives både, hvilke ting man skal være opmærksom på i forhold til at afdække en eventuel radikaliseringsproces mod forskellige former for ekstremisme, ligesom den giver vejledning til, hvilke konkrete handlemuligheder der er for hvilke aktører.

Ungdommens Røde Kors’ mentorordning

Ungdommens Røde kors driver frivilligbaserede mentorordninger målrettet børn og unge. Målet er at støtte børn og unge i deres udvikling, skolegang/uddannelse og fritid gennem en større tro på sig selv og en større bevidsthed om egne ressourcer, kompetencer og handlemuligheder.”