Mere viden

Udlændinge og Integrationsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet har udgivet en manual om mentorordninger. Manualen henvender sig til de aktører, som er med til at tilrettelægge og gennemføre lokale indsatser vedrørende mentoring, forældrecoaching og facilitering af pårørendenetværk. 

Sons and Daughters of the World

Sons and daughters of the world er et netværk for pårørende og frontpersonale, der har brug for gode råd og viden om radikalisering. Netværket er etableret af en mor til en af de unge danskere, der har mistet livet i Syrien.

Bydelsmødre

Bydelsmødre er en national indsats bestående af en række lokal netværk, der arbejder for at støtte kvinder i deres arbejde lokalt. Det handler om kvinder, der kan være isolerede, og som det etablerede offentlige system har vanskeligt ved at nå. Det handler også om kvinder, der når ud til forskellige målgrupper i deres lokalområde. Bydelsmødre består primært af frivillige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro.

Baba

Fædre og deres engagement i deres børn og unges liv kan være en afgørende faktor for forebyggelse af radikalisering. Baba – Fædre For Forandrings – har til formål at styrke fædres deltagelse i deres børns liv. Gennem indsatsen bliver frivillige fædre klædt på til at motivere andre fædre til deltagelse i deres børns liv.

Aarhus Kommune og forældrenetværk

Aarhus Kommune tilbyder til eksempel et netværk til forældre til et barn eller en ung, der udviser bekymrende adfærd og/eller færdes i ekstremistiske miljøer. Her kan forælderen dele sine bekymringer med andre forældre, som befinder sig i en lignende situation, og få råd og vejledning til, hvordan en given situation skal håndteres. Indsatsen er forankret i Infohuset i Aarhus.