Mere viden

Børns Vilkår og undervisning

Børns Vilkår tilbyder undervisning og rådgivning for elever, forældre og skolernes fagpersoner om mobning, fællesskaber, digital dannelse og trivsel.

Højskole og undervisning

Søren Lerche arrangerer seminarer på Grundtvigs Højskole om Radikalisering og Bandekriminalitet. Seminarer, der har til hensigt at samle mennesker, der i deres arbejdsliv og dagligdag har berøring med det forebyggende og exit arbejdet. Ønsket er at tænke i helhed og handle på tværs af praksisser for at opbygge et kendskab til hinandens praksis samt at få en fælles forståelse for, hvordan man kan arbejde med målgruppen. Forebyggelse og exit handler ikke kun om at hindre kriminalitet, men om at skabe inkluderende fællesskaber, som giver de unge, forældre, myndigheder og lokalsamfund nye handlemuligheder.

OUTREACHS Ungeindsats

OUTREACH (konsulentvirksomhed)har erfaring med at tage ud på skoler og klubber for at facilitere udfordrende eller kontroversielle spørgsmål med de unge. Det kan f.eks. være spørgsmål relateret til identitet, religion, kultur, politik, værdier mv.

Undervisningstilbud om radikalisering på nettet, demokrati og medborgerskab

Som et led i Aarhus-modellen mod radikalisering og voldelig ekstremisme samarbejder Aarhus Kommune og Østjyllands Politi om at udvikle et undervisningstilbud til grundskolens 4. og 8. klassetrin. Undervisningsforløbet sigter at forebygge radikalisering på nettet ved at lære børn om demokrati og medborgerskab. Tilbuddet bliver indtil marts 2019 testet i otte pilotklasser, men vil derefter blive udbudt til alle grundskoler i Aarhus.

Fryshuset

Fryshuset kapacitetsopbygger unge. Indsatserne har særligt fokus på forebyggende arbejde og arbejdet med unge, som er i berøring med kriminelle eller ekstremistiske miljøer samt unge, som befinder sig i periferien af disse miljøer.

Medborgerskab, demokrati og stærke fællesskaber

Mellemfolkeligt Samvirke, Ungdomsbyen og Københavns Kommune har udviklet et undervisningsmateriale om aktivt medborgerskab, demokrati og stærke fællesskaber. Materialet har til formål at styrke unges sociale kompetencer, kritiske tænkning, samfundsengagement og ansvarsbevisthed.