Mere viden

DIGNITY Dansk Institut mod Tortur

DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur arbejder med torturofre og rehabilitering i Danmark og udlandet. DIGNITY har erfaring med radikalisering og kriminalitets- og voldsforebyggende indsatser i flygtningefamilier, som har traumer efter krig, flugt og tortur.

DIIS

DIIS er en uafhængig, statslig forskningsinstitution, der arbejder med forskning og analysearbejde inden for globalisering, sikkerhed, udvikling og udenrigspolitik.