Foreninger

Lokalsamfundet som værn mod radikalisering

En radikaliseringsproces har ikke én bestemt begyndelse og én bestemt afslutning. Der er ikke én hastighed eller én specifik vej og udvikling. Det er en kompleks proces med mange faktorer. Det er ofte i lokalsamfundet, at man først bemærker mistrivsel og ændringer i adfærd. Det kan være i skolen, i familien, i fodboldklubben eller i mere uformelle grupper og netværk.

Jer, der er tilstede lokalt, I er tæt på de unge og følger med i deres liv og udvikling. I kan være den vagthund, der sørger for, at ingen unge ryger ud over kanten.

Men hvordan griber I problematikker om radikalisering an i jeres lokalsamfund? Hvordan griber I fat i et ofte ømt og tabubelagt emne? Hvad skal I være opmærksomme på? Og hvem kan I samarbejde med?

Få konkret inspiration her på siden til at komme i gang.

”Problemstillingen er relevant på tværs af sektorer. Radikalisering kan godt føles meget fjernt, men vi bliver løbende bekræftet i, at der er gode kræfter, der er klar til at sætte ind i den forebyggende fase, hvor det både styrker den lokale sammenhængskraft og fungerer som modvægt til ekstremisme.”
Dorte McGugan Pedersen, TrygFonden