Baggrundsviden

Baggrundsviden

Ekstremisme og radikalisering er ord, der ofte indgår i den offentlige debat. Det er en debat, der kan blive meget politiseret og følelsesbetonet, og som ofte er forbundet med fordomme og misinformation. Alene begreberne ekstremisme og radikalisering er til debat, for hvornår kan noget kaldes ekstremistisk? Og hvilke faktorer spiller en rolle i en radikaliseringsproces?

Læs mere om emnet her: Radikalisering og ekstremisme.

Ekstremisme er ikke forbeholdt enkelte politiske og religiøse ideologier. Det kan ske, når en gruppe troende eller politisk engagerede ser sig selv som indehavere af den eneste sandhed, hævet over andre og uden accept og tolerance for anderledes tænkende. Ideologisk ekstremisme kommer til udtryk i blandt andet højre- og venstreekstremisme samt religiøs ekstremisme.

Læs mere om emnerne her: Højreekstremisme, Venstreekstremisme og Religiøs ekstremisme.

Denne portal har et særligt fokus på lokalsamfundets modstandskraft. Det vil sige lokalsamfundets evne til at fungere i modgang, blive klogere, finde nye løsninger og samarbejde. Lokalsamfundet består af en lang række aktører: skoler, væresteder og klubber, kommunale medarbejdere, politi, fritidsforeninger, biblioteker, lokale kiosker, restauranter, butikker, boligforeninger, religiøse fællesskaber samt nære relationer. Disse udgør vigtige elementer i det forebyggende arbejde.

Læs mere om emnet her: Forebyggelse og modstandskraft.