Inspiration

Inspiration

En række aktører fra både myndighedsside og civilsamfund har konkrete erfaringer med det forebyggende arbejde mod radikalisering og ekstremisme.

Lad jer inspirere af, hvordan:

  • Bydelsmødrene satte fokus på radikalisering på deres årlige landsmøde gennem vidensoplæg og samtalesaloner. Se Samtalesalon
  • Partnerskabet Tingbjerg-Husum samlede relevante fagpersoner og frontpersonale til en temaaften om radikalisering. Se Fagligt træf – tema om radikalisering
  • Broen Danmark i Tønder inviterede repræsentanter fra andre civilsamfundsorganisationer, asylcentre, skoler og myndigheder til en workshop om, hvordan man kan forbedre samarbejdet med fokus på radikalisering. Se Workshop om sårbare børn og unge
  • SSP Aalborg samlede repræsentanter fra civilsamfundsorganisationer, religiøse institutioner, myndigheder og privatpersoner til en samskabelsesworkshop med fokus på det forebyggende arbejde mod radikalisering. Se Samskabelse om radikalisering

I kan læse mere i dette hæfte: Lokale samarbejder bygger stærke fællesskaber – et inspirationshæfte.