Afdækning af samarbejdspartnere

– Afdækning af aktører med fokus og påvirkningskraft

Introduktion

Download som PDF

Hvilke aktører er der i jeres lokalområde? Hvem har fokus på det forebyggende arbejde mod radikalisering? Og hvem er det, der faktisk kan gøre en forskel?

Denne øvelse bygger på den resiliensmodel, der er udarbejdet i rapporten Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme. Brug den at afdække, 1) hvilke aktører er tilstede i jeres lokalmiljø, 2) hvad deres påvirkningskraft er, og 3) hvad deres fokus på radikalisering og ekstremisme er.

Formålet med øvelsen er at:

 • Facilitere dialog mellem forskellige aktører i lokalsamfundet.
 • Synliggøre lokalområdets ressourcer.
 • Skabe et overblik over mulige nye samarbejdspartnere.

Denne øvelse har således ikke til formål at definere den enkelte forening eller organisations egne specifikke udfordringer og bekymringer omkring radikalisering (selve problemanalysen), men derimod at skabe et kvalitativt overblik over de ressourcer, der er til stede i lokalområdet, og drøfte deres relevans og vigtighed.


Afdækning af aktører

Indsæt jeres aktører i denne model.

Resiliensmodellen skal ikke ses som et kontrolredskab. Det er en model, der er lavet med afsæt i kvalitative interviews i 2015 med 39 ressourcepersoner i en række lokalmiljøer i Danmark. Resiliensmodellen er således et øjebliksbillede af, hvilke aktører de interviewede personer vurderede havde dels et stort radikaliseringsfokus på det tidspunkt, og dels hvilke aktører, der har en stor påvirkningskraft på målgruppen.

Forslag til aktører:

 • Handelsstandsforening
 • Biblioteker
 • Lokale restauranter
 • Øvrige sociale myndigheder
 • Anti-radikaliseringsenheder
 • Frivillige foreninger
 • Sociale platforme
 • Arbejdstilknytning
 • Naborelationer
 • Skole og uddannelse
 • Væresteder og klubber
 • SSP
 • Lokalt politi
 • Religiøst fælleskab
 • Hjemmet
 • Familie
 • Nære venner
 • Mentor

Udfyld felterne

Din resillensmodel

FOKUS
Signifikant
Moderat
Lav
Minimal
Minimal Lav Moderat Signifikant
PÅVIRKNINGSKRAFT

TrygFondens resiliensmodel

FOKUS
Signifikant
Moderat
Lav
Minimal
Minimal Lav Moderat Signifikant
PÅVIRKNINGSKRAFT