Om os

Om os

StærkeFællesskaber.dk er en vidensportal med information om og inspiration til forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme i Danmark. På siden kan I blandt andet finde undervisningsmaterialer til samfundsfag i grundskoler og gymnasieskoler, værktøjer og inspirationsmaterialer rettet mod lokale aktører samt nye analyser om udvalgte relaterede temaer. Vidensportalen tager sit afsæt i rapporten ‘Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme – et eksplorativt studie af modstandskraft i udvalgte danske lokalmiljøer’, der blev udgivet af TrygFonden i et samarbejde med CERTA Intelligence & Security i 2016. Vidensportalen er etableret af TrygFonden og CERTA.

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde og har i de seneste år anvendt 600 millioner kroner om året til tryghedsskabende aktiviteter. Det er TrygFondens mission at bidrage til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. TrygFonden arbejder i den forbindelse med en række fokusområder inden for sikkerhed, sundhed og trivsel.

CERTA Intelligence & Security er en privat efterretnings-, analyse- og sikkerhedsvirksomhed. CERTA bistår blandt andet organisationer med at identificere, forebygge og imødegå sikkerhedsmæssige trusler og risici, der har betydning for deres værdier, aktiviteter og medarbejdere.

For kontakt, ris eller ros, så skriv til info@stærkefællesskaber.dk

Billeder: En stor tak til Bydelsmødrene, Spjald Skole samt børn og unge i Spjald og omegn for billeder. Fotograf Claus Bech.