Om os

Om os

Siden 2015 har TrygFonden og CERTA Intelligence & Security arbejdet sammen om projektet Stærke Fællesskaber, der har sat fokus på det brede forebyggende arbejde mod radikalisering og voldelig ekstremisme med henblik på at styrke lokale fællesskaber, så de fortsat kan være bolværk mod radikalisering.

I februar 2016 udkom rapporten ’Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme – et eksplorativt studie af modstandskraft i udvalgte danske lokalmiljøer’. På baggrund af rapporten og de deraf afledte konklusioner fortsatte projekt Stærke Fællesskaber for at sætte fokus på de fællesskaber, som viste sig at være afgørende for at styrke modstandskraften mod radikalisering og ekstremisme. Vidensportalen www.stærkefællesskaber.dk blev lanceret i januar 2018, hvortil der blev udarbejdet viden og værktøjer, som er frit tilgængelige.

Undervisningsmaterialerne er udarbejdet til grundskoler, gymnasieskoler og erhvervsuddannelser og er med sparring fra Undervisningsministeriet. Materialet til de frivillige foreninger består blandt andet af 11 værktøjer under tre hovedoverskrifter: Radikalisering og bekymringer, Inklusion samt Lokale samarbejder. Her på vidensportalen findes endvidere samlet viden fra projekt Stærke Fællesskaber i form af analyser, baggrundsviden om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme samt formidling af relevant litteratur og best practices på området.

Analyser, undervisnings- og foreningsmaterialer er udarbejdet af CERTA med støtte fra Trygfonden. Pr 01.01.2020 overgår siden til Fonden for Socialt Ansvar.

Kontakt: Fonden for Socialt Ansvar på fonden@socialtansvar.dk