Modstandskraft Rapport

Modstandskraft

TrygFonden udgav i 2016 sammen med CERTA Intelligence & Security en rapport med fokus på modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapporten systematiserer dansk forskning i radikalisering og voldelig ekstremisme og sammenholder den med forskning i lokal robusthed og modstandskraft (”community resilience”) samt med kvalitative interviews i udvalgte danske lokalmiljøer, der har været berørt af radikalisering og ekstremisme. Rapporten indeholder på den baggrund ligeledes en række anbefalinger, der tager sigte på at styrke lokalsamfunds robusthed og modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme.

Formålet med rapporten er bl.a. at udforske lokalsamfunds ressourcer og handlemuligheder i forhold til at forebygge, inddæmme og modvirke radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapporten belyser i den forbindelse, hvilke lokale aktører, der spiller en rolle på dette område, under hvilke betingelser de bedst kan bidrage, og hvordan civil- og lokalsamfundets robusthed og modstandskraft over for radikalisering og voldelig ekstremisme i givet fald kan styrkes.