Undervisning

Vælg uddannelse

Hvad er radikalisering og ekstremisme? Hvorfor bliver nogle radikaliseret, mens andre ikke gør? Og hvordan bliver vi bedre til at forebygge radikalisering? På denne side er der undervisningsmaterialer til samfundsfag i grund- og gymnasieskolen. Gennem undervisningen bliver eleverne introduceret til relevante begreber og lærer nuanceret og kritisk at gå til problematikker om radikalisering og ekstremisme. Samtidig lærer eleverne hovedprincipperne bag forebyggelse af radikalisering og ekstremisme samt reflekterer over forskellige aktørers roller i forebyggelsesindsatsen, herunder deres egne muligheder og ressourcer i den forbindelse.