Erhvervsuddannelse

Introduktion til elevsiden

Velkommen til Stærke Fællesskaber – og velkommen til undervisningsforløbet Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Er du underviser, skal du klikke her.

Gennem forløbet, som består af seks lektioner, får du kendskab til begreberne ekstremisme og radikalisering – herunder forskellen på at bruge demokratiske og ikke-demokratiske virkemidler til at nå sit mål – samt en forståelse for, hvilken rolle forskellige aktører spiller i forhold til at forebygge radikalisering.

Forløbet indgår i din samfundsfagsundervisning med fokus på sociologi. Du vil blive undervist i sociologiske begreber og analyseredskaber, og forløbet vil slutte med en test, hvor du skal vise, at du kan anvende de nye begreber og analytiske redskaber.

Under lektionsgennemgangen finder du de PowerPoints, som din underviser bruger i undervisningen.

Du kan under yderligere inspiration finde ekstra materialer, der ikke indgår direkte i undervisningen, og under instagram kan du se billeder med #stærkefællesskaber. Du er meget velkommen til at bidrage til siden ved at tagge dine egne billeder med #stærkefællesskaber.