Erhvervsuddannelse – underviser

Vejledning til underviser

Introduktionsvideo

Download:
Lektionsmål

Gennemgang lektion 1-6

Velkommen til vidensportalen Stærke Fællesskaber – og velkommen til undervisningsforløbet Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

På denne side finder du et komplet undervisningsmateriale til et undervisningsforløb af seks lektioner om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Materialerne er udarbejdet med afsæt i de faglige mål for samfundsfag med afsæt i sociologi for de erhvervsfaglige uddannelser.

Gennem forløbet opnår eleverne kendskab til begreberne ekstremisme og radikalisering – herunder forskellen på at bruge demokratiske og ikke-demokratiske virkemidler til at nå sit mål – samt en forståelse for, hvilken rolle forskellige aktører spiller i forhold til at forebygge radikalisering. Det indebærer, at eleverne får en bedre forståelse for radikaliseringens mange dynamikker, kan diskutere de samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med ekstremisme og kan reflektere over forskellige aktørers roller i forebyggelsesindsatsen.

Der er udarbejdet PowerPoints, baggrundslæsning, øvelser og lektionsgennemgang til i alt seks lektioner, hvor den sidste lektion er test og evaluering. Der er yderligere inspiration – konkrete værktøjer og redskaber, der kan indgå i undervisningen – at hente i venstre side samt en instagram-side med billeder tagget med #stærkefællesskaber. I er meget velkomne til at bidrage med billeder til siden.

Eleverne kan tilgå materialerne her.