Cases

Cases

1. Case: Mit had til skræk og advarsel

Hovedpersonen, Thomas Vestergaard, arbejder i dag med forebyggelse af radikalisering og har i december 2017 udgivet bogen ‘Mit liv til skræk og advarsel’. Casen, ’Mit had til skræk og advarsel’, bliver brugt med godkendelse fra Thomas Vestergaard og Danmarks Radio, som har rettighederne til materialet.

Filmen er en fortælling om Thomas Vestergaards radikalisering. Thomas Vestergaard kom ud af miljøet, da Thomas Vestergaard i 2009 stod som den næste i rækken til at overtage formandskabet for Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB). Men han havde i en længere periode gået med tanken om at forlade DNSB, fordi han ikke længere kunne identificere sig med partiet og det fællesskab, der var omkring det. Derudover havde han posttraumatisk stress og blev derfor tildelt førtidspension i samme periode. Alt dette gjorde, at Thomas Vestergaard valgte at trække sig fra DNSB, hvilket gruppen bemærkede. Som konsekvens valgte han at gå under jorden for en tid.

2. Case: I 7 sind. Muhammad – mit system

Filmen bruges med tilladelse fra hovedpersonen, Muhammad Hee, Salaam Film & Dialog, Undervisningsministeriet og Cyrk Productions APS, der ejer rettighederne til materialet. For yderligere om filmen henvises til denne side.