Grundskole – underviser

Vejledning til underviser

Introduktionsvideo

Download:
Lærervejledning

Velkommen til vidensportalen Stærke Fællesskaber – og velkommen til undervisningsforløbet Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

På denne side finder du et komplet undervisningsmateriale til et undervisningsforløb af seks lektioner om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Materialerne er udarbejdet med afsæt i de nationale kompetencemål inden for samfundsfag for grundskolens 8. og 9. klassetrin.

Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne forstår og kan forholde sig nuanceret og kritisk til problematikker vedrørende radikalisering og ekstremisme. Det indebærer, at eleverne får en bedre forståelse for radikaliseringens mange dynamikker, kan diskutere de samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med ekstremisme og kan reflektere over forskellige aktørers roller i forebyggelsesindsatsen, herunder deres egne muligheder og ressourcer i den forbindelse.

Der er udarbejdet PowerPoints, baggrundslæsning, lektionsgennemgang og øvelsesinstruktioner til i alt seks lektioner af 45 minutters varighed. Der er yderligere inspiration – konkrete værktøjer og redskaber, der kan indgå i undervisningen – at hente i venstre side samt en instagram-side med billeder tagget med #stærkefællesskaber. I er meget velkomne til at bidrage med billeder til siden.