Gymnasieskole – underviser

Vejledning til underviser

Velkommen til vidensportalen Stærke Fællesskaber – og velkommen til undervisningsforløbet Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme til samfundsfag på gymnasiet.

Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne forstår og kan forholde sig nuanceret og kritisk til problematikker omkring radikalisering og ekstremisme samt er i stand til at bruge begreber og teorier fra sociologiens verden til at analysere og fortolke disse problematikker. Samtidig er det målet, at eleverne forstår hovedprincipperne bag forebyggelse af radikalisering og ekstremisme samt har reflekteret over forskellige aktørers roller i forebyggelsesindsatsen, herunder deres egne muligheder og ressourcer i den forbindelse.

Lektionsgennemgangen giver underviseren en mulig ”køreplan” eller talepapir til forløbet, punkt for punkt. Det står naturligvis underviseren helt frit at gøre det anderledes, men dokumentet gennemgår de centrale punkter, der indgår i fire planlagte blokke à 90 minutter. Som understøttende materiale er der vedlagt en PowerPoint med centrale visualiseringer. Det er muligt at tilpasse materialerne til undervisningsblokke af kortere og længere tid.

De udvidede spørgsmål er tillæg til de spørgsmål, der er indarbejdet i gruppearbejdet. I dette dokument kan underviseren hente inspiration til, hvordan det sikres, at eleverne på henholdsvis A-, B- og C-niveau lever op til de faglige mål.

Som forberedelse til undervisningsforløbet kan læreren vælge at læse navnlig kapitel 2 i TrygFondens rapport ’Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme. Et eksplorativt studie af modstandskraft i udvalgte danske lokalmiljøer’ fra 2016. Rapporten er tilgængelig her i sin fulde længde (Rapport) og her i en kortere version (Rapportopsummering). Derudover giver forberedelsesmaterialet til de seks grupper en god introduktion og baggrund til emnerne, ligesom der kan hentes inspiration her.

Eleverne kan tilgå de relevante materialer på elevsiden.


Modul 1: Radikalisering og ekstremisme

 1. Kort præsentation for klassen af det overordnede tema, Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme (5 minutter).
 2. Kort præsentation af definitioner. Herefter elevdiskussion af emnets betydning og relevans (20 minutter).
 3. Opdeling af klassen i seks grupper og igangsættelse af gruppearbejde (5-10 minutter).
 4. Gruppearbejde, hvor eleverne tilgår materialet digitalt under Elevfanen (45-50 minutter).
 5. Afrunding af 1. blok og gennemgang af plan for 2. og 3. blok samt hjemmearbejde (10 minutter).

Modul 2: Sociologisk teori

 1. Introduktion til centrale begreber inden for socialisering (10 minutter).
 2. Fremlæggelse fra Gruppe 1, 2 og 3 på hver 20 minutter, inklusiv klassediskussion (60 minutter).
 3. Klassediskussion af pointer fra fremlæggelserne, fællestræk og forskelle med fokus på inddragelse af sociologisk teori (20 minutter).

Modul 3: Forebyggelse og fællesskaber

 1. Introduktion til forebyggelse og fællesskaber(10 minutter).
 2. Fremlæggelse fra Gruppe 4, 5 og 6 på hver 20 minutter, inklusiv klassediskussion (60 minutter).
 3. Klassediskussion af forebyggelse af radikalisering og ekstremisme med fokus på forskellige aktørers rolle og elevernes egne muligheder og ressourcer (20 minutter).

Modul 4: Slutprojekt

 1. Underviseren vælger mellem tre forskellige tilgange: A. Ekskursion/oplæg, B. Afslutningsprojekt, C. Når holdninger skaber forandring.
 2. Igangsættelse af opgave inklusiv fremlæggelse (75 minutter).
 3. Evaluering og drøftelse af, hvad eleverne har fået ud af forløbet fagligt og personligt (15 minutter).